Welkom…

op deze verzamelplaats van historische informatie.

Wie ben ik?

Als amateur-historicus ben ik vooral actief in het Nederlands-Duits grensgebied, met name in het Land van Kleef en het Gelders Overkwartier, alsmede in Noord- en Midden-Limburg en het Land van Cuijk.
Mijn hoofd-interesse geldt paleografie; voor een deel treft u in deze website een aantal bron-transcripties aan uit dit gebied.

 

 

Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Archiefcollectie Rien van den Brand (https://www.scriptoriumempeje.nl) alsmede detailbron.