Alle berichten van rien.vandenbrand@hetnet.nl

Publicaties

M.P.J. (Rien) van den Brand,  Aubadestraat 6,  5802 EX Venray
(bijgewerkt tot december 2021)

► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Het zegel van Boc van Mere te Boxmeer” in ‘MERLET’ (drie-maandelijks historisch tijdschrift ‘Land van Cuijk’), nov. 1970.

► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Boc van Mere (Boxmeer) vóór 1300” in ‘De Maasgouw’ 1971, kolom 43-50.

► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Een reglement voor het St. Dionysius-gilde te Heyen” in ‘De Maasgouw’ 1971, kolom 123-128.

► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Das Geslecht der Ritter von Straelen” in de serie ‘Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend’ Nr. 72, Kevelaer 1972, ISBN 3 76666 8553 8, pag. 29-60.
vogte

► M.P.J. van den Brand “De geschiedenis van Venray tot het jaar 1230” in het Weekblad ‘Peel en Maas’ Nr. 24, Venray 16 juni 1972.

► M.P.J. van den Brand “Vortum blijkt een eeuw ouder te zijn” in ‘MERLET’ febr. 1973, pag. 18-21 (en in ‘Boxmeers Weekblad’ van 17 aug. 1972).

► M.P.J. van den Brand Czn. “Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van Wanssum en zijn gemiste stadsrechten”. Uitgave: Gemeente.Meerlo-Wanssum, Venray 1973.
bijdrage_wanssum

► M.P.J. van den Brand “Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de Hatendonk en notities betreffende de van Blitterswijk’en, toentertijd Burchtheren of borgzaten op de Hatendonk” (onder Sambeek) in ‘MERLET’, febr. 1973, pag. 2-16.

► M.P.J. van den Brand “Kwartierstaat Thissen-Immers” in ‘Limburgs tijdschrift voor genealogie’ Jaarg. 2, nr, 1, maart 1974, pag. 11/12.

► M.P.J. van den Brand “Over Vierlingsbeek’s oudste geschiedenis en zijn naam” in ‘MERLET’, nov. 1974, pag. 74-96.

► Th. W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “1000 jaar Gennep”, Nijmegen 1975
1000jaargennep

► Th. W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Venray, een ‘nieuwe’ naam voor een oud dorp met een oude kultuur” – Uitgave van Rank Xerox Manufacturing (Nederland) b.v. (niet in de handel), Venray, januari 1976.
venray

► M.P.J..van den Brand “Over de Cuykse Maastol en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen” in ‘Brabants Heem’, Jaargang XXVIII-1976, Nr. 1, pag. 17-26.

► M.P.J. van den Brand “Onbekende veertiende eeuwse oorkonden over Boxmeer” in ‘MERLET’, 13e jaarg., 1977, pag, 10-17.

► Medewerking verleend aan:
A) Peter Roovers “Het Huis Heyen”, Uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Deel XXXVI, uit de serie ‘Nederlandse Kastelen’, zie pag. 23.

► B) Jan de Vriese “De Maasheggen” Tilburg 1978, zie ‘Verantwoording’, pag. 2
Vervolg publicaties I:

► M.P.J. van den Brand “Hoe het Land van Cuyk in 1423 en 1424 van Kleefse benden te lijden had” in ‘MERLET’, 14e jaargang, 1978, Nr. 4, pag. 95-98.

► M..P.J. van den Brand “Een schets van het voormalige kasteel het Oirtken of Urtje bij het veerhuis de Staai te Vierlingsbeek” in ‘MERLET’, 15ejaarg., 1979, nr. 1-2, pag. 17.29.

► M.P.J. van den Brand “De Dorshees onder Haps en kasteel Geysteren” in ‘MERLET’, 15ejaarg., 1979, nr.. 4, pag. 108-112.

► M.P.J. van den Brand & Drs. Th. Manders “2000 jaar Niers”, Nederlandse Catalogus van de tentoonstelling te Gennep: 21 maart-18 april 1980. Uitgave: Gemeente Gennep in samenwerking met de Nederlands/Duitse ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niers gebied//Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers’ te Venray/Geldern. Gennep, maart 1980.
2000jaarniers
►  M.P.J. van den Brand “Schutterij ’t Sandtacker te Venray (Reglement van herorganisatie uit 1711)” verschenen in ‘Berichten uit de geschiedenis van Venray en omgeving 1980’, Uitgave Werkgroep Venrayse Geschiedenis, Venray, febr. 1980, blz. 31-40

► M.P.J. van den Brand “Literatuurlijst & Geraadpleegde Archieven” in ‘Well en wee’ door Th. W.J. Driessen in een bewerking door Hen Camps, Venlo 1980, pag. 157-160.

► M.P.J. van den Brand “Der Kamperhof in Heyen und meine Vorfahren” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 4, nov. 1980 van de Verkehrs- und Heimatverein e.V., Goch.

► M.P.J. van den Brand “De Noordlimburgse plaatsnaam Siebengewald” in ‘Naamkunde’, 12e jaarg., Leuven 1980, afl. 3-4, pag. 228-237. Uitgave van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en De Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam.

► Rien van den Brand “Siebengewald, der Name des Ortes an der niederländisch-deutschen Grenze” in ‘An Niers und Kendel’, Mai 1981, Heft 7, pag. 13-17.

►  M.P.J. van den Brand “Spaanse licentiegeld-heffing op de Maas te Gennep in 1637” in ‘De Maasgouw’ 1981, nr. 2, kolom 103-113

► Rien van den Brand “Willem van Vlodrop, voogd van Roermond, in Jerusalem tot ridder geslagen (1450)”, Uitgave van de Heemkundevereniging “Roerstreek’, 1981′,. pag: 28-33

►  M.P.J. van den Brand “Inventarisatie van de inboedel van het kasteel van Boxmeer in 1758” in ‘MERLET’, 17e jaarg., 1981, nr.1, pag.2-16.

►  M.P.J. van den Brand “Een naamsverklaring voor de hoeve De Lynbraak onder Vierlingsbeek” in ‘MERLET’ 1982, Nr. 2, pag. 49-51.

► M.P.J. van den Brand “De naam van de buurtschap Schafferden onder Vierlingsbeek”, in ‘MERLET’ 1982, nr. 2 pag. 51-52.

► M.P.J. van den Brand “Schenking aan de St. Corneliuskapel te Mullem in 1424” in ‘MERLET’ 1982, Nr. 3, pag. 62-71. *

► M.P.J. van den Brand “De abdij Siegburg en haar relaties met Straelen en Arcen (11de-14de eeuw)” in ‘Verwoord verleden’ van de ‘Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden’, Lomm 1982, Nr. 5, pag. 32-43.

► M.P.J. van den Brand “Lief en Leed in en over De Oude Peel” – Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse- Limburgse Peelgebied -, Venlo 1982 (1e druk), 1983 (2e druk), 1995 (3e druk), pag. 1-207.
liefenleed

► M.P.J. van den Brand “De erfenis van Aleydis” in ‘Veltheym-Veltum, geschiedenis van een Venrayse wijk’, Venlo 1983, pag. 81-96.
(1e druk april 1983 ISBN 9070285339).

► M.P.J. van den Brand “Moord en schietpartij in Boxmeer (1748/1771)” in ‘MERLET’, 19e jaarg.,1983, Nr. 1, pag. 2-6.

► M.P.J. van den Brand “Lochtenburg en het geslacht von Bönninghausen” in ‘Heemschild’ (3-maandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring), Sint Oedenrode (17e jaarg. nr. 3) sept. 1983, pag. 59-62.

► M.W. van Boven (m.m.v. M.P.J. van den Brand) “Een onbekende oorkonde van 1222 betreffende Helmond” in ‘Brabants Heem’, 36e jaarg. 1984, nr. 1, pag. 2-14.

► M.P.J. van den Brand “De heren en vrouwen van Haps in relatie met Stevensweert, Boxmeer en Bell in de 15e eeuw’ in ‘MERLET’, 20e jaarg. 1984, nr. 1, pag. 2-9.

► M.P.J. van den Brand “De Peel, een godverlaten land” in ‘Het landschap als museum’ (wegwijzer door Peelland), Helmond 1984, Uitgave Gemeentemuseum Helmond, pag. 13-17.

► M.P.J. van den Brand “Siebengewald, Grepen uit 650 jaar verleden”, Afferden (Lb), 1984, pag. 1-100. (A 4-formaat, geïll.)
siebengewald

► M.P.J. van den Brand “Onbekend Horn-archief ontdekt (1108-1790) in ‘Brabants Heem’, 36e jaarg. 1984, nr. 4, pag. 149-154.

► M.P.J. van den Brand “Speuren naar oude geschiedkundige fragmenten over het Land van Cuyk in relatie met Luik ( 12e-13e eeuw)” in ‘MERLET’ 1985, nr. 1, pag. 2-18.

► M.P.J. van den Brand “Grensconflicten tussen Gennep en Heijen, in het bijzonder in 1648” in De Gennepse courant ‘Maas- en Niersbode’ nr. 30, 24 juli 1985- pag. 9.

►  M.P.J. van den Brand “De dood van Arnt Spaenrebock, heer van Heijen, voor kasteel Boxmeer (1577)” in Streeknieuwsblad ‘De Maaskanter’ Gennep, 7 aug. 1985, pag. 9 en in ‘Maas- en Niersbode’.

► M.P.J. van den Brand “Moord op Leendert Peeters, schepen van Overloon in september 1761” in ‘MERLET’ 1985, nr. 2, pag. 42-46. .

►  M.P.J. van den Brand & J.G.M.F.G. baron van Hövell tot Westerflier “In memoriam J.A.M. van der Loo” in ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1986, kolom 123-124.

► Rien van den Brand “Sambeek-Zannebeke – Sambeeks verleden rond Kerk en Toren” (Een bijdrage tot de geschiedenis van het zuidelijk deel van het Land van Cuijk), Boxmeer 1986, pag. 1-128 (A 4, geïll.) [ISBN 90.900.1336.9]
sambeek

►  Rien van den Brand “Das Seelenheil im Sînn” {(Ottersumer Adeliger Henric Busserhuze bedenkt Goch und Umgebung in seinem Testament (1468)} in ‘An Niers und Kendel’ Heft nr. 15, Juni 1986, pag. 18-21.

► M.P.J. van den Brand “Een kijkje in de boekhouding van de rentmeester van Boxmeer (1507-1508)” in ‘MERLET’, 22e jrg.,1986, Nr. 2, pag. 47-52.

►  M.P.J. van den Brand “Veer- en visserijverpachting op kasteel Blijenbeek rond 1700” in ‘De Maasgouw’ 1986, kolom 139-142.

►  M.P.J. van den Brand “Dateringspoging oprichting Noord-Limburgse parochies aan de oostzijde van de Maas” in ‘Terugblik Samen Verder, 1862-1987, 125 jaar Dekenaat Gennep’, Gennep 1987, pag. 81-91.

► M.P.J. van den Brand “Conflict over het verdwenen veer Sambeker Staay tussen Claes Peters en de markiezin van Afferden in de jaren 1711-1712” in ‘MERLET’, 23 jaarg. 1987, nr. 1, pag. 2-19.

► Rien van den Brand “De relatie tussen de Koddemolen te Kalbeck en de familie van Zeiler (14e eeuw)” in ‘Epitaph fuer Gregor Hoevelmann’, Geldern 1987, pag. 45-60.

► M.P.J. van den Brand “Voordat Oeffelt (voorheen deels Brakel geheten) Brabants werd (ca. 1100-1816)”, in ‘Brabants Heem’, 1987, Nr. 3, pag. 121-128.

►  Rien van den Brand “Geschichte des Peel-Maas-Niers Raumes 1600-1800”
in tentoonstellingscatalogus ‘Historisches Silber 1600-1800’ in Niederrh. Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer en Museum Zons (april-sept.1988), Kevelaer 1988, pag. 6-11.
historisch

►  Rien van den Brand “Myntlich ende vrientlich – Schloss Kalbeck und die Erbteilung von 1436” in.’An Niers und Kendel’, Goch 1988, Heft 19, pag. 22-25.

► Rien van den Brand “Zeventig jaar Kerkzanger” in ‘Mededelingen’ van het bestuur der Nederlandse Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, Weert 1988 (nov.), pag. 25-26.

►  M.P.J. van den Brand “Oeffelt en de historische band met Gennep” in ‘Echo’ nr. 32’ van Janssen Pers, Gennep, 8 aug. 1989, p. 4

—————————————
►  Verleihung Rheinlandtaler in Burg Bourglinster/Luxemburg am 14. Sept.1989 der Landschaftsverband Rheinland – Bonn
————————————–

Vervolg publicaties II:

►  Rien van den Brand “Goch und Boxmeer – Erkundung von Beziehungen der Herren Boc von Mere (Boxmeer) zur Stadt Goch und Umgebung ab dem 13. Jahrhundert-” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 23, Goch dec. 1990, pag. 14-17.

►  M.P.J. van den Brand “Verkenning naar het middeleeuwse landgoed “De Aude Oerdonck” onder Vortum” in ‘MERLET, 26e jaarg. 1990, nr. 3/4 pag. 49-61.

►  Rien van den Brand “Kasteel Boxmeer en zijn historie in vogelvlucht” in ‘Het Brabants Kasteel’, jaarg. 13 (1990), nr. 1/2 april 1991, pag. 35-42.

►  Rien van den Brand “Uit het leven van pastoor Th. Driessen” in de Jubileumuitgave van het jaarboek 1991 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o., Venray 1991, pag. 38-48.

► Rien van den Brand “750 jaar Kasteel Boxmeer – eens brandpunt tussen Brabant en Gelre”, Venlo 1991 (gebonden, 416 pag., waarvan 16 in kleur – ISBN 90-800724-2-7)
750jaarkasteelboxmeer

► Rien van den Brand “Heijen zwischen Maas und Kendel, insbesondere die Verbindung mit den Geschlechtern Schardenberg und Spanrebock (13. – 15. Jahrhundert)” in ‘An Niers und Kendel’ Heft Nr. 25, Goch, Dezember 1991, pag. 12-16.

►  M.P.J. van den Brand “Oeffelt tijdens strubbelingen tussen het voormalige rijksleen Cuyk en het nieuwe rijksleen Gennep in 1361” iri ‘MERLET’ 27e jaargang;1991;nr.1-2; pag:34-40.

►  Rien van den Brand “Jan van Call: ‘urwercker und landtmeter der Stadt Nimege’, kanaalontwerper Brabantse Peel” in ‘Nijmeegs Katern’, jaargang 6, december 1992, pag. 8-13

►  Rien van den Brand “Hertogsdochter Maria van Gelre (1433-1463) uit Grave wordt Koningin van Schotland” in ‘MERLET’ 29e jaargang, 1993, nr. 1 – 2, pag. 2 – 17

► Rien van den Brand
“Uitvinder, filosoof en filantroop CHESTER FLOYD CARLSON (1906 – 1968)”, Venray 1993 Ongepubliceerd manuscript
Copyright: United States Copyright Office. The Library of Congress / Washington DC. Registration number 592-472, July 12, 1993

►Rien van den Brand
“Inventor, philosopher and philanthropist CHESTER FLOYD CARLSON (1906 -1968)” Unpublished manuscript.
Copyright: United States Copyright Office. The Library of Congress / Washington DG. Registration number 666-658, November 11, 1994

►  Rien van den Brand “Geschiedfragmenten van de Brabantse- en Limburgse Peel, door de eeuwen heen” in ‘Mededelingenblad Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Land van Cuijk en Ravenstein’, Nr. 6, januari 1994, pag. 6 – 9.

► Rien van den Brand “Kasteel HEIJEN in vogelvlucht” in blad ‘Kastelendag 1994’ van de ‘Stichting LIMBURGSE KASTELEN’ – Arcen, juli 1994.

►  M.P.J. van den Brand “Venray en het alledaagse leven rond het Boxmeerse kasteel tijdens de beginjaren (1570-1585) van de Tachtigjarige Oorlog” in ‘MERLET’, 30e Jaarg. 1994, Nr. 1 – 2, pag. 2-12.

► Rien van den Brand “Inkomsten van de Mookse pastoor Anno 1612” in: ‘Rond de Grenssteen’ (Uitgave van de Stichting Heemkundekring de grenssteen Mook-Middelaar-Molenhoek) Nr. 53, Herfst 1995, p. 16-17.

►  Rien van den Brand “Het inkomen van Jan van Gemert, pastoor van Mook, in het jaar 1612” in ‘De Maasgouw’, Jaarg. 116, 1997, kolom 205-208

►  Rien van den Brand “Journalist en bankier Salomon Frederik van Oss (1868-1949) uit Vierlingsbeek” in ‘MERLET’ 31e jaargang (1995), nr. 2-3, pag. 58-66.

►  M.P.J. van den Brand “Straf voor misdaad en diefstal, gepleegd door inwoners van Holthees en Overloon in de jaren 1802- 1803” in ‘MERLET’ 32e Jrg., 1996, Nr. 4, p. 90-96

►M.P.J. van den Brand “Fragmenten uit het leven van de Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray [1667-1728]” in JAARBOEK XVI, 1997 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o., p. 1-18 en I-IV

► M.P.J. van den Brand “Pachters van de in 1842 te veilen domeingoederen onder de gemeenten Maashees en Overloon, alsmede Vierlingsbeek met hun belastbare opbrengsten in natura” in ‘MERLET’ 33e Jrg., 1997, Nr. 3, p. 75 – 79

► Rien van den Brand, Hans Dittner, Ron Stevens, Jan Thijssen
“Grenzen verlegd – Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem” Vierlingsbeek,
Stichting de Oude Schoenendoos 1997 [ISBN 90 80411914]
Noot: van de hand van Rien van den Brand: geheel Deel 2, pag. 33 t/m 317 d.w.z. 55% Rien
grenzenverlegd

►  M.P.J. van den Brand
“Het Genneperhuis, Gennep” in de ‘Atlas van historische vestingwerken in Nederland LIMBURG’, Uitgave van Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 1998, p. 37-43

►  M.P.J. van den Brand
“Bijzonderheden over het Cuykse leengoed ‘Ten Tempel’ onder Oeffelt, uitmondend in een proces voor het Rijkskamergerecht te Wetzlar in de 17e eeuw” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 2, p. 31-37

► M.P.J. van den Brand
“De Collaertshof onder Groeningen in 1566 gekocht door de schout van Vierlingsbeek” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 3, p. 74,75

► M.P.J. van den Brand
“16e Eeuwse Landsheerlijke Domeingoederen in de stad Grave en het Land van Cuijk” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 3, p. 82-84 .

►  Rien van den Brand
“Limburgse plattegronden en vestingtekeningen in de voormalige DDR” in ´De Maasgouw´ 118 (1999) kolom 175-176

——————————-
► Ontvangst {25 maart 2000} van de Benediktpreis 2000 via een ‘Ehren-Urkunde’ uit handen van Oberbürgermeisterin Monika Bartsch in de raadszaal van de Rathauses Abtei te Mönchengladbach uit naam van de Bürgerverein – e.V. Mönchengladbach für Heimat- und Brauthtumspflege [Präsident Dr. Busso Diekamp und Vorsitzender Wolfgang Plum]. De omschreven reden: “In Anerkennung und Würdigung seiner langjährigen Forschungen und seines literarischen Schaffens über Geschichte und Kultur in belgisch, niederländisch, deutschen Sprachraum wird Herrn Marinus Peter Johannes van den Brand der ‘Benediktspreis verliehen” Mönchengladbach in der Oktav des Benediktstages – 25 März 2000.
—————-

Vervolg publicaties III:

►  M.P.J. van den Brand
“Erfdelingen uit 1538 en 1541 tussen telgen van het geslacht van Boickholtz omtrent goederen van Huize Tongelaar en elders in het Land van Cuyk” in ‘Merlet’ 36e jrg., 2000, nr. 2, p. 31-36 .

►  M.P.J. van den Brand
“Voorwaarden van verkoop van de hoeve Niemandsvriend onder Oeffelt in 1550” in ‘Merlet’ 36e jrg,, 2000, nr. 2, p. 37-39

► Rien van den Brand
“De rijke geschiedenis van de Vredepaal”, in Venrays Weekblad ‘Peel en Maas’ d.d. 20 juli 2000, p. 7 .

►  M.P.J. [Rien] van den Brand
“Onthoofding van Jan Hack uit Sambeek te Groningen in 1569” in ‘Merlet’ 36e jrg. 2000, nr. 3, p. 67-72

►  M.P.J. [Rien] van den Brand
“De Venrayse Bouwmeester Derick maakt in 1444 een spits op de Graafse brugpoorttoren”, in ‘Merlet’ 36e jrg. 2000, nr. 3, p. 77-83

► Rien van den Brand “Merselo – Een wandeling door de geschiedenis”, Venray 2000, pag. 1-171 Uitgave: Stichting Dorpsraad Merselo. ISBN 90-9014244-4 [178/288 = 60 % Rien]
merselo

►  M.P.J. [Rien] van den Brand
“Kloosterbouw Redemptoristinnen of rooie nonnen in Sambeek [1873/1874]”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 1, p. 3-11

► M. P.J. [Rien] van den Brand
“Jacht op wolven in het Land van Cuijk tussen 1721 en 1757”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 1, p. 12-20

► M. P.J. [Rien] van den Brand
“Het Land van Cuijk oorlogsgebied onder pandheer Cornelis van Bergen en zijn erfenis aan Maximiliaan van Bergen en zijn zwager Floris van Egmond (Yselsteyn) in 1508”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 2, p. 31-42

►  M. P.J. [Rien] van den Brand
“Gang van zaken rond een nieuwe torenklok in Grave (1444)”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 2, p. 51-55

► M. P.J. [Rien] van den Brand
“Grave en Land van Cuijk in pandschap aan Willem van Oranje (1559) en in eigendom genomen door prins Maurits (1611)”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 4, p. 94-100

► M. P.J. [Rien] van den Brand
“OEFFELT – Xanten en de parochie Brakel/Oeffelt in 1613”, in ‘MERLET’ 38e jrg. [2002], nr. 1, p. 11-18

►  M. P.J. [Rien] van den Brand
“Steenbakkerijdetails in de Graafse stadsrekeningen tot 1430”, in ‘MERLET’ 38e jrg. [2002], nr. 2, p. 31-49

►  Rien van den Brand & Theo Manders “Vesting ’t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd”, Haps 2002. ISBN 90.807292-1-3 (Є 33.00)
vesting

►  Rien van den Brand & drs. Harm Douma “Land van Cuijk, 33 dorpen en één stad”, Boxmeer 2002. ISBN 9070336561. Verkoop via Historische Kring Land van Cuijk, Grave. ( uitverkocht)
landvan

► M.P.J. (Rien) van den Brand “Nieuw licht op het Sambeekse kasteel Hatendonck tussen 1387 en 1400”, in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 1, p. 11 – 25

► Rien van den Brand “Grenzen und Landmesser im Oberquartier”, in ‘Preussen an Peel, Maas und Niers – Das preussische Herzogtum Geldern im 18 Jahrhunderrt’, Geldern 2003, p. 259 – 266

► Rien van den Brand “De bewogen geschiedenis van de Venrayse grote monstrans, die in 1613 van Cuijk werd overgenomen”, in ‘Venrays verleden I – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-1-6), Venray , 2003, p. 32-44

►  M.P.J. [Rien] van den Brand “Gewelddadige aanslag op de eerste Overloonse pastoor Floris van de Laer [1544”] in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 2, p. 43 tot 49.

► Rien van den Brand “Neerloonse tiendheffer van St. Viktorkapittel uit Xanten zwaar mishandeld en te Grave in Staatse kerker geworpen (1585)”, in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 4, p. 87-94.

►  Rien van den Brand und Franz Gommans “Einkünfte und Ausgaben des Gast- und Waisenhauses zu Goch im Rechnungsjahr 1623/24”, in ´Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2004´, 54 Jahrgang, Kleve 2003, p. 143 – 153.

► Rien van den Brand “Een keizerlijk Nierskanaalplan uit 1572” in ‘De Maasgouw’ jaarg. 123, 2004, 2, pag. 73 – 75

► Rien van den Brand “Nederlands op een na oudste gekkenhuis stond in Grave (1460)”, in ‘Merlet’ 40e jaarg. [2004], nr. 2, p. 50-55.

► M.P.J. (Rien) van den Brand “Middeleeuwse wastijnsplichtige families van de dom van Xanten uit het Land van Cuijk” in ‘Merlet’ 40e jaarg. [2004], nr. 3, p. 62-70.

►  Rien van den Brand “Zur mittelalterlichen Geschichte von Weeze” in ‘Geldrischer Heimatkalender 2005’, p. 29 – 38

►  M.P.J. (Rien) van den Brand “Nassause lijfgewinsgoederen in het Cuijkse Overambt (1612)” in ‘Merlet’ 41e jaarg. [2005], nr. 1, p. 16-25

►  Rien van den Brand “De Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray (1667-1728)”, in ‘Venrays verleden II – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-2-4), Venray 2005, p. 26-38

► Rien van den Brand “Venrayse wastijnsplichtigen aan de dom van Xanten rond 1435”, in ‘Venrays verleden II – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-2-4), Venray 2005, p. 74-88

► M.P.J. (Rien) van den Brand “Mariënweerdse kloostergoederen onder Mill en Escharen op het einde van de zestiende eeuw” in ‘Merlet’ 41e jaarg. [2005], nr. 3, p. 73-76

►  Rien van den Brand “Herzog Eduards Aufenthalte in Goch während des geldrisch-klevischen Krieges (1371)” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 42, nov. 2005 p. 4 – 9 van de Verkehrs- und Heimatverein e.V., Goch.

►  Rien van den Brand, Toon den Brok, Harry Tummers “Kathedraal van de Peel – Sint Petrus’ Bandenkerk Venray”, Uitgave van Pictures Publishers, Wijk en Aalburg, 2005. (ISBN 90 73 187 51 6) € 39,95
kathedraal
► Rien van den Brand “Voorgeschiedenis en bouw van Den Bril of Brillenborch, het tweede Graafs kasteel vanaf 1491 en stedelijke bouwactiviteit tot 1535” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 1, p. 3-14

► M.P.J. (Rien) van den Brand “Valken uit Mill als keizerlijk diplomatiek geschenk naar Brussel (1555) – een bijdrage tot de Cuijklandse valkenjacht” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 2, p. 31-40

►  M.P.J. (Rien) van den Brand “Valkeniershut in Oploo en de relatie met Gemert/Valkenswaard in de zestiende en zeventiende eeuw” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 2, p. 41-54

► Rien van den Brand, Ger de Groot, Daaf Marinus, Jos Zeegers “Pee – Vee 1966 – 2006” (ter gelegenheid 40-jarig jubileum Personeels Vereniging). Eigen uitgave: Stichting Personeelsrecreatie Xerox, Venray 2006

►  Rien van den Brand ”Rijke geschiedenis van Kasteel ‘Huyse Middelaer” in:
• ‘Topic’ regiomagazine Malden en omgeving, Herfst 2006, jaargang 2, nummer 3, p. 34, 35 ÉN in:
• Kwartaaltijdschrift ‘Rond de Grenssteen’ Nr. 79; Herfst 2006 –een uitgave van de stichting Heemkundekring De Grenssteen Mook – Middelaar – Molenhoek, p. 7 – 11

►  Rien van den Brand “Kasteel Huyse Middelaer” Haps, september 2006.
ISBN 90-801912-6-4. Uitgave Stichting Heemkundekring ‘De Grenssteen’ te Mook (publicatienr. 6) in samenwerking met de Nederlands-Duitse ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers’ (publicatienr. 19). [Een rijk geïllustreerde uitgave samengesteld door Rien van den Brand & Theo Manders]. Euro 30,00
huyse

►  Rien van den Brand “Venray, 800 jaar in de geschiedenis” in ‘Peel en Maas – Nieuwsblad voor Venray en omstreken’, 25 jan. 2007, p. 3

——————————————–
► Rien van den Brand: Koninklijke onderscheiding op 27 april 2007 in de raadszaal van de gemeente Venray:
Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
——————————————–

Vervolg publicaties IV:

►  Rien van den Brand met medewerking van Cor Borsje † “Johan Jeuken, een Venrayse ‘plezierschilder’(1909-1982)” in ‘Venrays Verleden – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en Omgeving’, Venray 2007, p.142 – 151

► Rien van den Brand “Komst Rank Xerox in Venray (1963-november 1965)” in ‘Venrays Verleden – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en Omgeving’, Venray 2007, p.162 – 173

►  Rien van den Brand “Voorgeschiedenis en bouw van Den Bril of Brillenborgh, het tweede Graafs kasteel vanaf 1491 en de stedelijke bouwactiviteit tot 1535”, in ‘Het Brabants Kasteel’. Uitgave: Vereniging Vrienden van Brabantse kastelen’, november 2007, pag. 3 – 15

► Rien van den Brand “Middeleeuwse donrebussen, slangen of kanonnen van Grave tot 1460” in ‘Merlet’ 43e jaarg. [2007], nr. 3, p. 59-66

►  Rien van den Brand “Het plagiaat van Dr. Jan-J.F. Wap bij de ‘Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk’ (1858) en de trappist pater Bonaventura Hermans” in ‘Merlet’ 43e jaarg. [2007], nr. 4, p. 87-99

► Rien van den Brand “Het Graafse Sint Catharinagasthuis met zijn Hapse en Millse inkomsten (1447-1449)” in ‘Merlet’ 44e jaarg. [2008], nr. 2, p. 31-42

► Rien van den Brand, Stefan Frankewitz (Bewerkers) “Inventaris archief KASTEEL HAAG – Inleiding –Regesten – Zegels –Register”, Venray 2008. Uitgave van: ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers. Publicatie nr. 20. ISBN 978-90-807292-4-7. 880 pagina’s.

► Rien van den Brand, Stefan Frankewitz (Hrsg.) “Das Findbuch zum Archiv SCHLOSS HAAG – Einführung –Regesten – Siegel –Register”, Geldern 2008. Uitgave van: ‘Mespilvs – Gesellschaft zur Förderung des Stadtarchivs Geldern e.V. in de Serie; Geldrisches Archiv 10. ISBN 978-3-933969-88, 880 Seiten.
inventaris

►  Rien van den Brand “Archivalia over het Land van Cuijk in de Belgische trappistenabdij van Westmalle”, in ‘Merlet’ 44e jaarg. [2008], nr. 3, p. 77-81

►  Rien van den Brand “Die Spanisch-Geldrische Rechenkammer zu Brüssel und Ihre Bedeutung für das Amt Krickenbeck und seine Umgebung im 17. Jahrhundert “ in ‘Heimatbuch des Kreises Viersen 2009’, Jahrg. 60, pag. 122-132.

►  Stefan Frankewitz und Rien van den Brand „Das Archiv des Klosters Graefenthal“ in ‘Graefenthal – Ein Kloster der Zisterzienserinnen am Niederrhein’ – Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 72, Neustadt 2008 (ISBN 978-3-88462-274-2), p. 356-359

—–
Uitgereikt tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2009 van het LGOG Kring Venray e.o..: de kleinood, zijnde de zilveren draagspeld van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht vanwege zijn verdiensten voor de lokale en regionale geschiedschrijving.

———
Vervolg publicaties V:

►  Rien van den Brand “Piet Clephas (1901-1983), een Venrayse koperslager en beeldhouwer” in ‘Venrays Verleden IV – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’. Uitgave: Historisch Platform Venray 2009, p. 110 – 118

►  M.P.J. (Rien) van den Brand “Contacten Escharen met het voormalige Cisterciënzerinnenklooster of abdij Grevendaal aan de Niers in de zestiende eeuw”, in ‘Merlet’ 45e jaarg. [2009], nr. 2, p. 50-53

► Rien van den Brand “Haps en het Land van Cuijk – Van prehistorie tot 21e eeuw”, Haps 2009. Uitgave van ‘Stichting Haps’ Heem’ te Haps. ISBN 9789070336608. p. 1- 670
haps

► Rien van den Brand “Geldrische Rechnungslegung im Amt Goch für die Jahre 1294 und 1423” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 46, nov. 2009 p. 1 – 6, zijnde het ‘Historische Zeitschrift für die Stadt Goch und Umgebung uitgegeven door Verkehrs- und Heimatverein e.V.’, Goch.

► M.P.J. van den Brand “Millse valken, gevangen in de Cuyklandse Peel” in het Jaarboek 2007-2008, p. 54-58 van het Nederlands Valkeniersverbond ‘Adriaan Mollen’.

► Andries Knevel & Rien van den Brand “Gemeente Maasbree – Een kleine historie van lokaal bestuur 1545-2009”. Z.pl. 2009. pag. 1-40.
Opmerking: Beperkte luxe eenmalige uitgave in een oplage van 35 stuks aan de aftredende raadsleden van de Gemeente Maasbree bij gelegenheid van het feit dat met ingang van 1 januari 2010 het grondgebied van Maasbree én Baarlo deel gaat uitmaken van de nieuw te vormen gemeente Peel en Maas.

►  Rien van den Brand “Armenzorgdetails uit Sambeek en Sambeekse Hoek onder Oploo (18e – 20e eeuw)”, in ‘Merlet’ 46e jaarg. [2010], nr. 1, p. 3-21

► Rien van den Brand “Bemoeide Prins Maurits zich in het Land van Cuijk met de taxatie van bijen en schapen (1612)?”, in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 1, p. 14-18

►  Rien van den Brand “Herman, heer van Cuijk, in conflict met Dirk VI, graaf van Holland, om zijn jongere broer Floris de Zwarte (1133) met nasleep” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 2, p. 45-55

► Rien van den Brand “Venrayse handel en landtolheffing rond 1671 in relatie met de Gelders/Spaanse Rekenkamer” in ‘Venrays Verleden 5 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’. Uitgave: Historisch Platform Venray 2011, p. 67 – 86

►  Rien van den Brand “Oude sporen van kerstening in de streek” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 11, nummer 3, juli 2011. Pag. 6-7

►  Rien van den Brand “Opgedoken uit een gebombardeerde en gezonken Duitse Rijnaak (1945 — HISTORISCHE GEGEVENS UIT OMGEVING VAN GENNEP” in ‘Nieuwsbrief Museum Petershuis, Jaarg. 2, 2011, Nr. 2, pag. 2-3

►  Rien van den Brand “Historische gegevens uit het Land van Cuijk opgedoken uit een gebombardeerd en gezonken Duitse Rijnaak (1945)” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 3, p. 77 – 82

►  Rien van den Brand en Karel Leenders “Neerloon in de ban – beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late middeleeuwen” in ‘Noordbrabants Historisch Jaarboek 2011’, deel 28, Tilburg 2011, pag. 30 – 49.

►  Rien van den Brand “Veelzijdige Jan van Call, kanaalontwerper in de Brabantse Peel (1647)” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 4, p. 87 – 98

►  Rien van den Brand “Hoe komt Venray aan zijn kerkpatroons Sint Petrus’Banden ?” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 12, nummer 1, februari 2012. Pag. 12-13 (met rectificatie in nr. 2, pag. 3)

►  Rien van den Brand “Recente verfraaiingen in de Grote Kerk en voorgeschiedenis” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 12, nummer 2, maart 2012. Pag. 12-13

►  Rien van den Brand “Graven Van Cuijk uit de eerste helft van de twaalfde eeuw in de onmiddellijke omgeving van de Duitse koning” in ‘Merlet’ 48e jaarg. [2012], nr. 2, p. 39 – 42

►  Rien van den Brand “De heren Van Cuijk en Van Boxmeer in relatie met de abdij Grevendaal, vanaf 1250 tot 1550” in ‘Merlet’ 48e jaarg. [2012], nr. 3, p. 59 – 69

► Rien van den Brand “Maashees en de prijs van rogge in 1607” in ‘Merlet’ 49e jaarg. [2013], nr. 1, p. 12 – 13

►  Rien van den Brand, Alfred Reimann Fotos; Henk Zweers”Die Urkunden des Klosters Graefenthal Vallis Comitis (1250-1691)” Band 1 [(659 oorkonden + transcripties), 1415 bladzijden], Geldern 2013. (Beperkte uitgave: NIET in de handel).
N.B.: Deze publicatie is een solo-arbeid van A. Reimann/Donsbruggen-Kleef, strikt alléén samengesteld, ongeoorloofd zonder mijn toestemming gepubliceerd en zonder enige afstemming met mij, Rien van den Brand/Venray als auteur. De publicatie bevat helaas duizenden vooral Latijnse transcriptiefouten; het is een onverantwoorde uitgave van de Förderverein Graefenthal e.V./Goch!!!

►  Rien van den Brand “De oudste vermelding van Venray in 1206”, in ‘Venrays Verleden 6 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 978-90-807887-6-3), Venray 2013, p. 41-56

► Rien van den Brand “Enkele details over Cuijklandse tolpachter in 1601 – 1662 en de Cuijkse Maastolheffing in 1653” in ‘Merlet’ 49e jaarg. [2013], nr. 2, p. 38 – 43

► Rien van den Brand “De heilige Oda en Venray” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’’, Kerstmis 2013, jaargang 13, nr. 6, p. 6

► Rien van den Brand “Verleden van Holthees en Maashees: bemiddelaars in middeleeuws grensconflict Afferden-Well” (Deel 1) in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/1], nr. 1, p. 45 – 62

► Rien van den Brand “Verleden van Holthees en Maashees: bemiddelaars in middeleeuws grensconflict Afferden-Well” (Deel 2) in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/2], nr. 2, p. 67 – 84

► Rien van den Brand “Landmeters in het Pruisisch-Gelderse Overkwartier” in ‘De Maasgouw’ Jaargang 133, 2014. Nr. 4 p. 47 – 56

► Rien van den Brand (Übersetzung durch Christina Manz) “Die Geschichte des Hauses Driesberg und des Geschlechts van Dedem ab 1753” in ‘An Niers und Kendel’, Juli 2014, Heft 52, pag. 20-28.

► Rien van den Brand, Venray & Laurenz van der Linde, Goch “Die Urkunden des Klosters GAESDONCK (1323) 1351 – 1789)” – Vollständig transkribiert (465 Urk) bis 1550, weitere bis 1789, 280 blz..
Uitgave: Collegium Augustinianum Gaesdonck/Goch, 2014 [€ 35,= p. st.]

► Rien van den Brand “Doodzieke jonkvr. Catharina Francisca Bouwens van der Boye van kasteel Mackem: haar bedetocht als dank van Vierlingsbeek naar Kevelaer (1649)” in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/3], p. 109 – 112.

► Rien van den Brand “Villa Oesterham. Terugblik op de vroege geschiedenis van Oostrum, Spralant, zijn klooster en kerk” in ‘Kunstschatten O.L. V. Parochie Oostrum & Villa Oesterham’ , Venray/Oostrum, oktober 2014, pag. 12-27.
kunstschatten

► Rien van den Brand “Middeleeuwse zieken- en armenzorg Sint-Catharina Gasthuis te Grave (1447 tot ca. 1550)” in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014, nummer 4], p. 125 – 137.

► Rien van den Brand, Venray & Laurenz van der Linde, Goch “Urkunden des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Graefenthal (Vallis Comitis)” – transkribiert und bearbeitet (ab 1250 bis 1691) met Register 371 blz..
Uitgave: Collegium Augustinianum Gaesdonck/Goch, 2015 [€ 60,= p. st.]

► Rien van den Brand “Unbekannte Weezer Urkunde aus dem Jahr 1465 in Den Haag entdeckt” in ‘Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte’ – Jahrbuch 2015, p. 48 – 53

► Rien van den Brand “Spaanse vestingbouwwerkzaamheden aan de stad Geldern vóór de Pruisische verovering in 1703” in: Rien van den Brand, Frans Hermans, Wolfgang Löhr, Udo Oerding, Bert Thissen ‘EPITAPH FÜR STEFAN FRANKEWITZ – Ein Gedenkbuch für den Freund und Kollegen’ Geldern 2015, Uitgave ‘Geldrisches Archiv 16’, zugleich ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers 23’, pag. 79-119
epitaph

► Rien van den Brand “Oprichting van een Augustijns klooster (1450-1470) in Oostrum – Gevolg van een niet voltooide bedevaart naar het Heilig Land en een veldslag bij Straelen in 1468”, in ‘Venrays Verleden 7 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 978-90-807887-7-0), Venray 2015, p. 37-57

► Rien van den Brand “Haps en het klooster Jerusalem te Venray, in het bijzonder haar Hapse pachthoeve De Bijenhees (1403-1803)” in ‘Merlet’ 52e jaarg. [2016, nummer 1], p. 3  –  14.

► Rien van den Brand “Lening van Jan, heer van Cuijk, aan Keulse aartsbisschop en in beslag genomen Keulse koopwaar van kooplui in Sambeek (1386/1387) in ‘Merlet’ 52e jaarg. [2016, nummer 3], p. 66  –  75.

► Rien van den Brand “Brooduitdeling aan armen door het St. Anthonisgilde van Maashees in hun Geijsterse parochiekerk (1631)” in ‘Merlet’ 52e jaarg. [2016, nummer 4], p. 87  –  93.

► Rien van den Brand: Streiflichter – Stadt, Burg und Festung Geldern. Geldern 2018, 310 blz, 17 pagina’s. ISBN 978-90.807292-6-1. Met Nederlandstalige samenvatting. Met persoon- en plaatsnaamregister.

► Rien van den Brand “De Gras en Turf Peel tussen het Land van Ravenstein en het Land van Cuijk in de Middeleeuwen en 1777 in ‘Merlet’ 54e jaarg. [2018, nummer 1], p. 3  –  11.

► Rien van den Brand “Geschehnisse aus 300 Jahre Burg Krakau zu Krefeld bis zum Abriss im Jahre 1677“ in ‘Die Heimat‘ Zeitschrift für niederrrheinische Kultur- und Heimatpflege, Krefelder Jahrbuch, Jahrg. 88, Dezember 2017, p. 36-43

► Rien van den Brand „Middeleeuws Wanssum; Kerstening en de bijzondere band met de cisterciënzerabdij Kamp sinds 1242“ in Venrays Verleden 8, – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, Venray 2018, p. 23 – 33

► Rien van den Brand “Ridders en knechten uit het Land van Cuijk in dienst bij de Gelderse hertog (1460-1468)   in ‘Merlet’ 54e jaargang [2018, nummer 3], p. 68  –  72.

► Rien Van den Brand ”Middeleeuwse stadskosten aan bijvoorbeeld tabbaardkleding van Graafse ambtenaren en meer, omstreeks 1450-1485”  in ‘Merlet’, 54e jaargang (2018) nr. 8 p. 87-93.

►  Rien Van den Brand ”Verdwenen plaatsnaam Brakel, dat uiteindelijk Oeffelt werd” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.1 p. 15-22.

►  Rien Van den Brand ”Een tiental doodvonnissen in korte tijd in Grave voltrokken (1554-1568)” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.2 p. 31-40.

►  Rien Van den Brand ”De heropbouw van de middeleeuwse waterradmolen in Vierlingsbeek opnieuw onder de loep, vooral in 1531” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.4 p. 87-99.

►  Rien Van den Brand ”Het te vondeling leggen van een baby in 1816 in Sint Anthonis bestraft en identiteitsvragen” in ‘Merlet’, 56e  jaargang (2020) nr.1 p. 52-55.

►  Rien Van den Brand ”Een paar fragmenten over Grave en kasteel Hatendonck in Sambeek in de middeleeuwse Arnhemse stadsrekeningen” in ‘Merlet’, 56e jaargang (2020) nr.3 p. 77-80.

►  Rien Van den Brand ”Hoe de honingzemerijcoöperatie van Sint Anthonis uit 1918 geschiedenis werd” in ‘Merlet’, 57e jaargang (2021) nr.2 p. 31-44.

►  Rien Van den Brand ”Rijkevoorts dorpsverleden rond kerk, vroegere kapel en de speciale band met de landsheer, de Spaanse koning Philips II in 1556” in ‘Merlet’, 57e jaargang (2021) nr.3 p. 69-81.

► Rien Van den Brand ”Drostamt-Rentmeister Elbert van Eyll und die Burg von Geldern um 1382” in ‘Geldrischer Heimatkalender 2022’, p. 155-166

 ► Rien van den Brand “Historische grepen uit het Land van Cuijk in vogelvlucht” in het boekwerk ‘Het gevoel van Cuijk – Parel in ’t Brabantse Land’ onder redactie van Jos Janssen en Hans Peters, Cuijk, Najaar 2021, p. 108-115

► Rien van den Brand   (Aus dem Niederländischen ins Deutsche übertragen von Gerd Halmanns, Geldern)       “Das verschwundere mitteralterliche Turmhaus Höst (Hoest) in Weeze und die Vikare des St. NikolaI-Altars in der Pfarrei St. Cyriakus” in ‘Weezer Geschichte – Jahrbuch 2021’, Kleve 2021, p. 12-31

► Rien van den Brand “Cuijklandse tijnsen en molens in 1395 en leengoedovergang van edelvrouwe Johanna van Cuijk op Udo die Boese te Vierlingsbeek in 1403”  in ‘Merlet’ 57e jaarg. [2021), nummer 4], p. 87 – 95

 

Brontranscripties

Hier vindt u de woordelijke weergave van oorkonden en andere historische bescheiden uit Oost-Brabant, Noord-Limburg en Niederrhein.
►►Oost-Brabant►►
Land van Cuijk
BeugenCijnzen1538ev Cijnzen in Beugen uit 1538
BoxmeerRekenkamer1572 Kwitantie Willem Craboutz van Boecxmeer van bier, boter, koren e.d. tot onderhoud garnizoen Boxmeer Reyner van Broekhuizen.
Chijnsboek
Overambt Cuijk
Chijns-inkomstenboek van het Land van Cuijk anno 1538 uit Nassause Domeinraad.
CuijkLandrecht1535ev Consideratien en Regts-motiven in zaeke van successie tuschen geheele en halve broeders en susters en der selve kinderen te Grave.
GraveStadsrekening
1421 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
I 1450 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
II 1458 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
GraveStadsrekening
III 1470 e.v.
Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende
periode.
LandvanCijktienden1688

Conditiën van de weijcampen, bouwlanden en vlas- en smaeltienden int Lant van Cuijcq, anno 1688

LijfgewinGoederen Inkomsten voor de prins van Oranje uit lijfgewinsgoederen (1612), gelegen
in het Overambt van het land van Cuijk.
OeffeltLeenhof1715-1735 Inventaris 10 – Leenhof van Frans van der Linden onder Oeffelt 1715-1773
MaasheesTestament 1636 Testament ivm. heersende pest.
►►Noord-Limburg►►
AfferdenBlijenbeekcijnsboek1579 Zinsbuch des Martin Schenk (usurpirte herr von Blyenbeck) van Afferden, eneuert durch seinen Rentmeister Heinrich van Haeselberch.
BergenGilde1612 Ordonnantie ende sta(tuten) der Gildtbroeders van St. (Petrus)gilde tot Bergen ende St. Anthonis den eersten dags Julij des iaers 1612
BergenMemoriaal Memoriaalboek van de parochie St.Petrus Bergen vanaf de 15e tot
de 18e eeuw.
Blitterswycks leen- en tijnsboek Oudste leen- en tijnsboek van de heerlijkheid Blitterswyck anno 1380
HeijenKasteelHeerkijkheidAkten

Inventaris van geselecteerde Akten in printvorm van digitale opnamen uit het Gesamtarchiv von Romberg.

HeijenOorkonden1338-1787

Beknopte inhoud van de oorkonden inhet Heerlijkheidsarchief Heyen

MeerloKosterij Beschrijving van de kosterij van Meerlo volgens declaratie van het
jaar 1597.
OirloErftijns Inkomstenregister van de St.Gertrudis-parochie Oirlo, tevens ‘behandigungsbuch’
14e tot 17e eeuw.
PersonenVenrayTienden1773 .Memorie en opgave ter voldoening van Haar Ed. Mog. Resolutie door mij ondergetekende L. Verstraaten
VenrayRekenboek Dit boek bevat de schattingen en uitgaven van de Venrayse schepenen gedurende
de periode 1573-1587.
WanssumTijnsboek Inkomsten van de Cisterciënzer abdij Kamp van goederen uit Wanssum in
de 16e en 17e eeuw.
WellCartularium Oudste oorkonde-kopieën van Well, 1363 t/m 1463.
►►Niederrhein►►
Kleef
GochWelbergen Stadt-rekening van Goch van 1626-1677 uit Haus Welbergen.
GochGasthausrechnung 1623 Inkomsten en uitgaven van gasthuis- en weesmeester van het jaar 1623-1624
GochStadtrechnung 1674 Stadsuitgaven
GochStadtrechnung
1462
Stadsuitgaven, met name timmerkosten van molens.
Gochtyns 1446 Tyns-inkomsten van de stad, 1446 en kosterverplichtingen.
KalkarStadrek1594ev Stadsrekening Kalkar
LaetGoedGrevendaal Laetgoederenboek ‘Vallis Comitis oder Grafenthal’ alias ‘Zinsbuch priorin
Eva van Wachtendonck’ (1588).
Weezelijfgewinsboek Lijfgewins- en erftijnsboek van de parochie Cyriacus te Weeze, 16e tot
18e eeuw.
Gelders Overkwartier
GeldernFortificatie Rekening van de rentmeester van fortificatiekosten van de stad Geldern
anno 1597/1598
Betaal-ordonnanties
Gelre
Betalingsopdrachten van het jaar 1370-1371 aan Henric van Steenbergen
over het hertogdom Gelre.
GeldernStadtrechnung1567-1593 Geldbedragen en grootte van de landstukken zijn door mij, Rien van den Brand, op hele bedragen of cijfers naar boven afgerond!!

Stamboomgegevens van de familie Van den Brand

Kwartierstaat van Marinus Peter Johannes (Rien) van den Brand

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Marinus Peter Johannes (Rien) van den Brand, geboren op 30-12-1937 om 17:00 in Sambeek.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 29-03-1963 in Boxmeer met Johanna Jacoba Gerarda Maria (Annie/Ans) Vervoort, geboren op 07-01-1939 in Bergen-Lb, dochter van Theodorus Martinus (Tinus) Vervoort en Elisabeth Sanders.

Generatie 2 ( ouders )

2 Cornelis (Karel) van den Brand, geboren op 31-08-1884 in Sambeek. Karel is overleden op 22-03-1953 in Sambeek, 68 jaar oud. Hij is begraven op 25-03-1953 te Sambeek.
Hij trouwde 51 jaar oud op 07-05-1936 in Bergen (L). Het huwelijk werd aangegaan met:
3 Elisabeth Grada (Betsie) Thissen, 35 jaar oud, geboren op 06-01-1901 in Heijen. Elisabeth Grada (Betsie) is overleden op 24-03-1988 in Boxmeer, Verpleegtehuis ´Madeleine´, 87 jaar oud. Zij is begraven op 28-03-1988 te Sambeek.

Generatie 3 ( grootouders )

4 Marinus van den Brand, geboren op 16-09-1853 in Schijndel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1853. Hij is gedoopt op 16-09-1853 in Schijndel. Marinus is overleden op 17-11-1892 in Sambeek, 39 jaar oud.
Hij trouwde 28 jaar oud op 28-11-1881 in Veghel. Het huwelijk werd aangegaan met:
5 Silvestrina Dalmijn, 26 jaar oud, geboren op 21-03-1855 in Rossum Gld.. Silvestrina is overleden op 29-12-1934 in Sambeek, 79 jaar oud.
6 Peter Johannes Thissen (alias Thyssen), geboren op 29-10-1853 in Heijen. Peter Johannes is overleden op 27-08-1938 in Heijen, 84 jaar oud.
Hij trouwde 31 jaar oud op 01-05-1885 in Bergen (L). Het huwelijk werd aangegaan met:
7 Johanna Immers, 27 jaar oud, geboren op 18-12-1857 in Heijen. Johanna is overleden op 10-09-1926 in Heijen, 68 jaar oud.

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Renier van den Brand, geboren op 22-08-1825 om 15:00 in Liempde. Renier is overleden op 09-08-1891 in Tilburg, 65 jaar oud.
Hij trouwde 33 jaar oud op 13-08-1859 in Schijndel. Het huwelijk werd aangegaan met:
9 Johanna Maria Versteijnen, 30 jaar oud, geboren op 26-08-1828 in Schijndel. Johanna Maria is overleden op 13-07-1857 in Schijndel, 28 jaar oud.
10 Cornel(i)us Dalmijn alias Delme alias D´Allemain, geboren op 24-07-1819 in Rossum Gld.. Cornel(i)us is overleden op 07-06-1858 in Ravenstein, 38 jaar oud.
Hij trouwde 29 jaar oud op 03-05-1849 in Zaltbommel. Het huwelijk werd aangegaan met:
11 Mathilda (Mechtildis) van der Stappen, 33 jaar oud, geboren op 23-12-1815 in Deursen/Dennenburg. Mathilda (Mechtildis) is overleden op 25-11-1858 in Ravenstein, 42 jaar oud.
12 Johannes / Jean Thissen, geboren op 10-04-1810 in Heijen. Johannes / Jean is overleden op 12-04-1901 in Heijen, 91 jaar oud.
Hij trouwde 28 jaar oud op 06-04-1839 in Heijen-Bergen Lb.. Het huwelijk werd aangegaan met:
13 Anna Maria Bou(w)mans, 24 jaar oud, geboren op 16-09-1814 in Heijen. Anna Maria is overleden op 16-05-1893 in Heijen, 78 jaar oud.
14 Herman Immers (alias Emmers), geboren op 11-08-1811 in Heijen. Herman is overleden op 28-02-1889 in Heijen, 77 jaar oud.
Hij trouwde 38 jaar oud op 13-04-1850. Het huwelijk werd aangegaan met:
15 Hendrica van Huisseling, 25 jaar oud, geboren op 14-08-1824 in Dieden. Hendrica is overleden op 05-03-1894 in Heijen, 69 jaar oud.

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Johannes Adrianus (Jan) van den Brand, geboren op 13-08-1776 in Veghel. Hij is gedoopt op 13-08-1776 in Veghel. Jan is overleden op 13-11-1824 in Veghel, 48 jaar oud.
Hij trouwde 27 jaar oud op 22-04-1804 in Sint Oedenrode. Het huwelijk werd aangegaan met:
17 Johanna Paula Vogels, 26 jaar oud, geboren op 22-06-1777 in Sint Oedenrode. Johanna Paula is overleden op 08-12-1845 in Schijndel, 68 jaar oud.
18 Johannes Versteijnen, geboren op 12-10-1799 in Schijndel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1799.
Hij trouwde 26 jaar oud op 19-11-1825. Het huwelijk werd aangegaan met:
19 Anna Maria Geerkens alias Geurkens. Zij is gedoopt op 11-08-1788 in Schijndel. Anna Maria is overleden omstreeks 1840 in Schijndel, ongeveer 52 jaar oud.
20 Winandus Wijnand Dalmijn alias Delme, geboren op 03-09-1787 in Orthen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1787. Winandus Wijnand is overleden op 29-10-1847 in Rossum, 60 jaar oud.
Hij trouwde 22 jaar oud op 30-04-1810 in Rossum. Het huwelijk werd aangegaan met:
21 Hendrina Weerts, 19 jaar oud, geboren op 13-04-1791 in Gemert. Hendrina is overleden op 13-02-1864 in Rossum, 72 jaar oud.
22 Jan van der Stappen, geboren op 09-10-1786 in Dennenburg/Deurzen. Jan is overleden op 24-03-1862 in Dennenburg/Deurzen, 75 jaar oud.
Hij trouwde 24 jaar oud op 30-06-1811 in Deursen. Het huwelijk werd aangegaan met:
23 Silvestrina Voet, 22 jaar oud, geboren op 25-11-1788 in Deursen. Silvestrina is overleden op 05-12-1853 in Dennenburg, 65 jaar oud.
24 Matthias Thissen, geboren op 21-12-1781 in Hommersum/Asperden. Matthias is overleden op 22-02-1860 in Heijen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1860.
Hij trouwde 26 jaar oud op 05-05-1808 in Ottersum. Het huwelijk werd aangegaan met:
25 Helena de Goij, 21 jaar oud, geboren op 21-09-1786 in Heijen. Helena is overleden op 12-04-1865 in Heijen, 78 jaar oud.
26 Jacobus Bou(w)mans, geboren op 01-02-1790 in Heijen. Jacobus is overleden op 09-06-1831 in Calbeck, 41 jaar oud.
Hij ging een relatie aan 22 jaar oud op 19-09-1812 in Bergen Lb. De relatie werd aangegaan met:
27 Elisabeth Melsen, (Milsen), 20 jaar oud, geboren op 25-01-1792 in Hülm. Zij is gedoopt op 25-01-1792. Elisabeth is overleden op 23-10-1814 in Heijen, 22 jaar oud.
28 Theodorus Immers (alias Emmers, Immens), geboren op 30-08-1779 in Heijen. Theodorus is overleden op 30-10-1830 in Heijen, 51 jaar oud.
Hij trouwde 27 jaar oud op 27-04-1807 in Bergen Lb.. Het huwelijk werd aangegaan met:
29 Maria Elisabeth van Schewick, 21 jaar oud, geboren op 31-05-1785 in Goch. Maria Elisabeth is overleden op 17-03-1863 in Heijen-Bergen Lb., 77 jaar oud.

Generatie 6 ( oudouders )

32 Adrianus Peter van den Brand(t). Hij is gedoopt op 26-03-1747 in Sint Oedenrode. Adrianus Peter is overleden op 15-03-1817 in Sint Oedenrode, 69 jaar oud.
Hij trouwde op 23-02-1772 in Sint Oedenrode. Het huwelijk werd aangegaan met:
33 Maria Theresia Joachim Elkmans alias Eleckmans alias Claesmans?, 22 jaar oud, geboren in 1750. Zij is gedoopt op 27-02-1750 in Baarlo (Bolderen im Pruisen). Maria Theresia Joachim is overleden op 28-09-1827 in Sint Oedenrode, 77 jaar oud.
34 Johannes Vogels, geboren in Sint Oedenrode ?.
36 Egidius, Gielis Gerardi Versteijnen, geboren op 03-03-1770 in Oisterwijk. Egidius, Gielis Gerardi is overleden op 09-10-1823 in Schijndel, 53 jaar oud.
Hij trouwde 24 jaar oud op 15-06-1794 in Schijndel. Het huwelijk werd aangegaan met:
37 Johanna Maria Bakermans, 22 jaar oud, geboren op 04-06-1772 in Eindhoven. Johanna Maria is overleden op 16-03-1865 in Schijndel, 92 jaar oud.
38 Christiaan Geerkens alias Geereken alias Geurkens, geboren op 04-05-1758 in Volkemisse/Lüthersheim in ´t Ceulse. Christiaan is overleden op 04-11-1817 in Schijndel / Elschot, 59 jaar oud.
40 Johannes Delme, geboren op 20-05-1764 in Orthen. Johannes is overleden op 05-01-1803 in Rosmalen, 38 jaar oud.
Hij trouwde 21 jaar oud op 03-07-1785 in Orthen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Orthen. Het huwelijk werd aangegaan met:
41 Theodora van Overbeeck, 27 jaar oud, geboren in 1758. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1785. Zij is gedoopt in 1758 in Orthen. Theodora is overleden op 10-10-1815 in Orthen, 57 jaar oud.
44 Gerardus van der Stappen, geboren omstreeks 1748. Gerardus is overleden op 27-04-1810 in Dennenburg, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 29 jaar oud op 07-05-1777 in Dennenburg. Het huwelijk werd aangegaan met:
45 Geertruida Duys, 27 jaar oud, geboren op 02-10-1749 in Dennenburg. Geertruida is overleden op 19-03-1808 in Dennenburg, 58 jaar oud.
46 Michaelis Adriani Voet. Michaelis Adriani is overleden op 02-04-1812 in Deursen.
48 Peter Thissen, geboren op 28-12-1753 in Hommersum (Klookenhof). Peter is overleden op 15-04-1812 in Hommersum, 58 jaar oud.
Hij ging een relatie aan 25 jaar oud op 04-05-1779. De relatie werd aangegaan met:
49 Petronella Ingenbleek, 20 jaar oud, geboren op 15-02-1759 in Hassum. Petronella is overleden op 10-03-1813 in Hommersum, 54 jaar oud.
50 Francois de Goy, geboren op 30-01-1757 in Heijen – Kamperhof. Francois is overleden op 24-11-1839 in Heijen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1839.
Hij trouwde 27 jaar oud op 29-06-1784 in Heijen. Het huwelijk werd aangegaan met:
51 Aldegunda Willems(en), ongeveer 24 jaar oud, geboren omstreeks 1760 in Hassum/Ottersum (?). Aldegunda is overleden omstreeks 1837 in Heijen, ongeveer 77 jaar oud.
52 Reinerus Bou(w)mans, geboren op 17-09-1757 in Boxmeer. Reinerus is overleden op 08-03-1827 in Heijen, 69 jaar oud.
Hij trouwde 49 jaar oud op 02-04-1807 in Bergen Lb. Het huwelijk werd aangegaan met:
53 Cornelia van Leunen, ongeveer 49 jaar oud, geboren omstreeks 1758. Cornelia is overleden op 09-05-1806 in Heijen, ongeveer 48 jaar oud.
54 Petrus Melsen (Milsen), geboren in Hülm. Petrus is overleden in Hülm.
Hij trouwde 1788 jaar oud op 06-04-1788 in Hülm. Het huwelijk werd aangegaan met:
55 Petronella Roelofs alias Roelifs
56 Johannes Hendricus Immers (alias Emmers, Immens), geboren op 12-02-1751 in Heijen. Johannes Hendricus is overleden op 08-04-1785 in Heijen, 34 jaar oud.
Hij trouwde 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-08-1778 in Heijen met:
57 Hendrina (Henriette) Verho(e)ven, geboren op 18-02-1756 in Hassum. Henriette is overleden omstreeks 1808 in Heijen-Bergen Lb., ongeveer 52 jaar oud.
58 Germain (Hermannus), Heinrich van Schewick, geboren op 13-01-1756 in Goch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1756. Germain (Hermannus), Heinrich is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 28-05-1789 te Goch.
59 Anna Gertruda Koppers alias Keup, geboren op 06-01-1737 in Goch. Anna Gertruda is overleden op 11-02-1789 in Goch, 52 jaar oud.

Generatie 7 ( oudgrootouders )

64 Petrus Peters van den Brand, geboren op 16-01-1719 in Sint Oedenrode. Petrus Peters is overleden omstreeks 1800, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1800.
Hij ging een relatie aan met:
65 Helena de Bie
66 Joachim Elkmans alias Eleckmans. Joachim is overleden op 08-08-1756 in Baarlo (Bolderen im Pruisen).
Hij trouwde vóór 1750. Het huwelijk werd aangegaan met:
67 Elisabeth Versaen
72 Gerardus Versteijnen. Gerardus is overleden in Oisterwijk ?.
73 Elisabeth Timmermans, geboren op 05-08-1741 in Lommel.
74 Johannes Bakermans, geboren op 28-02-1739 in Eindhoven. Johannes is overleden omstreeks 1800, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde 26 jaar oud op 09-02-1766 in Eindhoven. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Eindhoven. Het huwelijk werd aangegaan met:
75 Catharina Co(o)len
80 Bartholomeus (Bartel) Delme (alias Dalmijn)
Hij trouwde op 01-05-1763. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1763 in Orthen. Het huwelijk werd aangegaan met:
81 Anna Maria Van de(r) Griendt. Zij is gedoopt op 23-02-1743 in Orthen. Anna Maria is overleden op 10-02-1772 in Orthen, 28 jaar oud.
90 Johannes Herman Duys alias Duyts. Hij is gedoopt omstreeks 1715 in Dennenburg. Johannes Herman is overleden op 02-11-1783 in Dennenburg, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde op 22-09-1747 in Dennenburg. Het huwelijk werd aangegaan met:
91 Jacoba van Bueren (van Dijk). Zij is gedoopt op 05-09-1716 in Dennenburg.
92 Adrianus Voet
98 Willem Ingenbleek
Hij ging een relatie aan op 11-09-1757 in Hassum. De relatie werd aangegaan met:
99 Henrica Schoofs, 24 jaar oud, geboren op 10-05-1733 in Hassum.
100 Antonius de Go(e)ij, geboren omstreeks 1715 in ex majorata (Meijerij?). Antonius is overleden op 31-08-1788 in Heijen, ongeveer 73 jaar oud.
Hij ging een relatie aan ongeveer 29 jaar oud vóór 1744. De relatie werd aangegaan met:
101 Johanna Peters (Janssen) van Raey (van Rooy), ongeveer 24 jaar oud, geboren omstreeks 1720. Johanna Peters (Janssen) is overleden op 19-06-1784 in Heijen, ongeveer 64 jaar oud.
102 Theodorus (?) Willems(en)
103 Marie (?) Gerrits (?)
104 Petrus Bou(w)mans. Petrus is overleden op 07-04-1790 in Beugen, 1790 jaar oud.
105 Jacomina / Jacoba? Reynders. Jacomina / Jacoba ? is overleden op 08-01-1789 in Boxmeer, 1789 jaar oud.
106 Johannes van Leunen (van Lohnen). Johannes is overleden in 1705.
107 Johanne Gerets alias Gerards, geboren op 16-09 (jaar onbekend) in Elst (?). Johanne is overleden op 28-03-1797 in Heijen, 6 maanden oud.
110 Gerrit Roelofs alias Roelifs, geboren omstreeks 1724 in Hülm/Asperden ?. Gerrit is overleden op 12-01-1795 in Hülm, ongeveer 71 jaar oud.
111 Johanna (Jenneke Ariaens?) Tunnissen, geboren omstreeks 1738 in Afferden Lb (?).
112 Theodorus Immers (alias Emmers) Immens), geboren op 26-08-1725 in Hommersum (Böntem). Theodorus is overleden op 13-08-1761 in Heijen, 35 jaar oud.
Hij trouwde 24 jaar oud op 21-04-1750. Het huwelijk werd ontbonden op 21-04-1750. Het huwelijk werd aangegaan met:
113 Anna Catharina Sieben alias Sijben, 19 jaar oud, geboren op 17-11-1730 in Hommersum. Anna Catharina is overleden na 1798 in Heijen, minstens 68 jaar oud.
114 Petrus Verhoeven
Hij trouwde op 01-12-1753 in Hassum. Het huwelijk werd aangegaan met:
115 Catharina, weduwe Mat Erritcamp Te Pesch, ongeveer 23 jaar oud, geboren omstreeks 1730 in ?. Catharina, weduwe Mat Erritcamp is overleden op 30-10-1797 in Hassum, ongeveer 67 jaar oud.
116 Mattheus van Schewick. Hij is gedoopt op 19-07-1720 in Asperden. Mattheus is overleden omstreeks 1758, ongeveer 38 jaar oud.
117 Johanna Mathilda Köp(p), geboren op 20-01-1725 in Goch. Johanna Mathilda is overleden op 04-02-1792 in Goch, 67 jaar oud.

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

128 Petrus Henrici van den Bran(d)t, geboren omstreeks 1696 in Sint Oedenrode ?. Petrus Henrici is overleden na 1743, ongeveer 47 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud op 27-02-1718 in Sint Oedenrode. Het huwelijk werd aangegaan met:
129 Anna Clerx Nicolaes als Klerk alias Clerx, Lamberts, ongeveer 21 jaar oud, geboren omstreeks 1697 in Sint Oedenrode. Anna is overleden na 1743, ongeveer 46 jaar oud.
148 Christianus Bakermans, geboren op 24-02-1713 in Eindhoven. Christianus is overleden omstreeks 1746, ongeveer 33 jaar oud.
Hij trouwde 23 jaar oud op 29-04-1736 in Eindhoven. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Eindhoven. Het huwelijk werd aangegaan met:
149 Joanna van Alphen
162 Petrus van de Gri(e)ndt
163 Elisabeth Crock
199 Maria Rutten, geboren op 30-09-1710 in Hassum. Maria is overleden op 18-10-1783 in Hassum, 73 jaar oud.
200 Johannes (?) de Goy
201 Ariana (?) Geesen (alias Giesen)
214 Gerardus Gerets, Gerrits alias Gerards, geboren in Nergena.
215 Joanna Holtermans
224 Hermannus Immers (alias Emmers, Immens, Imminsen, Emants), geboren omstreeks 1694 in Hommersum. Hermannus is overleden op 03-11-1769 in Hommersum, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 30 jaar oud op 30-05-1724. Het huwelijk werd aangegaan met:
225 Margaretha van Neer, ongeveer 26 jaar oud, geboren omstreeks 1698 in Hommersum. Margaretha is overleden op 13-01-1762 in Hommersum, ongeveer 64 jaar oud.
226 Johan Sieben alias Sijben. Johan is overleden op 14-01-1758 in Hommersum.

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

256 Henricus van den Brant, geboren omstreeks 1665 in Sint Oedenrode. Henricus is overleden na 01-1719 in Sint Oedenrode, ongeveer 54 jaar oud.
258 Lambert Claasen Clerx als Klerk alias Lamberts. Lambert Claasen is overleden na 1726.
259 Mijnke / Barbara (?). Mijnke / Barbara (?) is overleden na 1719.
296 Godefridus Bakermans, geboren op 30-06-1680 in Eindhoven.
Hij trouwde 22 jaar oud op 16-10-1702. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Eindhoven. Het huwelijk werd aangegaan met:
297 Anna Peters Diepenbeek
448 Antonius Johannes Immers (alias Emmers), geboren in Böntumshof-Hommersum. Antonius Johannes is overleden op 21-09-1729 in Hommersum.
449 Theodora N.
450 Hendricus van Neer, geboren omstreeks 1660 in Hülm???. Hendricus is overleden op 25-02-1731 in Afferden Lb, ongeveer 71 jaar oud.

Generatie 10 ( stamouders )

592 Johannes Bakermans. Johannes is overleden op 13-06-1722 in Eindhoven.
593 Johanna Clemens
900 Johannes van Neer
901 Margaretha N.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 31-07-2007 22:25